Team Member

ver. 1.0:2017/1/1-2018/3/31 #: Team Leader

PositionName    
Chief Innovation Officer
Hideyuki Takeuchi
Desinger
Kazuhiko Matsuoka, Kiryu
Engieer
Masashi Yoshida, Naoto Mukai
Evangelist Team
Keisuke Osone,Kouki Hirakawa,Takeshi Osoekawa,Tsuyoshi Matsuzaki
Global Communication Team
Noriko Suzuki#
Journalist
Satoshi Yamamoto, Tetsuma Tada
Manual TeamMaiko Kawano#
Meetup Team
Aya Ebata, Takehiro Matsumoto, Tomoyuki Horiguchi
Graphicacy Team
Freja Kawanami, Naoki Makita, Nobuyuki Jincho, Satoshi Ueda, Tomoko Hagiwara
Official Kanojyo
Yuka Hayashi
Official Kareshi
Hiroshi Matsui
Photographer
Norihiko Sawa
Pilot Engineer
Masayuki Shimizu
Publicity TeamNatsuki Sato#
PunditTakeshi Shinohara
Quality Control Team
Junichi Watanuki#, Takashi Iki
Research TeamKeiko Ono, Kosuke Asahi
Statistics Team
Hisashi Kobayashi
VR TeamTakashi Nishino#
Web Site TeamHideki Nakane#, Ayana Yamazaki, Kensuke Goto, Noriaki Hiraki, Sunsuke Yoshizawa
Kurashiki Branch
Masami Oshima#
Nagoya Branch
HajimeMiyauchi#,Shigeo Ueda,Yuzen Tsuzuki
Osaka Branch
Yuuji Hisazumi#
Shizuoka Branch
Yusuke Yamada#
Ube Brahch
Takeshi Nagahisa#
Sub-Leader
Yu Yamamoto
Project Leader
Yasunobu Igarashi
Acknowledge
We would like to thank Daisuke Masubuchi (Microsoft Japan) for his collaborations in ver. 1.0 and later.

ver. 0.9:2016/7/3-12/31 #: Team Leader

PositionName    
Chief Innovation Officer
Hideyuki Takeuchi
Desinger
Ayana Yamazaki,Miho Hayashi
Engieer
Daiki Kawanuma,Kenji Iida,Masashi Yoshida,Taishi Uchida
Yasuhide Minoda
Evangelist Team
Keisuke Osone,Kouki Hirakawa,Takeshi Osoekawa,Tsuyoshi Matsuzaki
Global Communication Team
Noriko Suzuki#
Journalist
Daisuke Furuta,Hideki Nakane,Satoshi Yamamoto
Manual TeamMaiko Kawano#
Meetup Team
Yu Yamamoto#,Aya Ebata,Kazunori Miyamoto,Sho Kobayashi
Takehiro Matsumoto,Takuya Kishimoto,Yoshiro Yamasaki,Zhongze Wang
Graphicacy Team
Takashi Nishino#,Naoki Makita,Nobuyuki Jincho,Tomoko Hagiwara
Official Kanojyo
Yuka Hayashi
Official Kareshi
Hiroshi Matsui
Photographer
Norihiko Sawa
Pilot Engineer
Masayuki Shimizu
Planner
Takashi Iki
Publicity Team
Natsuki Sato#
Pundit
Takeshi Shinohara
Quality Control Team
Junichi Watanuki#
Statistics Team
Kabuki Kusumoto,Hisashi Kobayashi
Ehime Branch
Yuji Nakagawa#
Kurashiki Branch
Masami Oshima#
Nagoya Branch
HajimeMiyauchi#,Shigeo Ueda,Yuzen Tsuzuki
Osaka Branch
Yuuji Hisazumi#
Shizuoka Branch
Yusuke Yamada#
Ube Brahch
Takeshi Nagahisa#
Italy Branch
Masahide Hanano#
Silicon Valley Branch
Hiroki Kitano#
Sub-Leader
Yu Yamamoto
Project Leader
Yasunobu Igarashi

ver. 0.8:2016/4/5-7/2 #: Team Leader

PositionName    
Chief Innovation Officer
Hideyuki Takeuchi
Desinger
Miho Hayashi
Engieer
Daiki Kawanuma,Yasuhide Minoda
Evangelist Team
Keisuke Osone,Kouki Hirakawa,Takeshi Osoekawa,Tsuyoshi Matsuzaki
Global Communication Team
Noriko Suzuki#,Karen Kimoto,Tomoyo Suga
Journalist
Daisuke Furuta,Satoshi Yamamoto
Meetup Team
Yu Yamamoto#,Aya Ebata,Takehiro Matsumoto
Graphicacy Team
Takashi Nishino#,Naoki Makita,Nobuyuki Jincho,Tomoko Hagiwara
Official Kanojyo
Yuka Hayashi
Official Kareshi
Hiroshi Matsui
Photographer
Norihiko Sawa
Pilot Engineer
Masayuki Shimizu
Publicity Team
Natsuki Sato,Maiko Kawano
Pundit
Takeshi Shinohara
Quality Control Team
Junichi Watanuki#
Kurashiki Branch
Masami Oshima#
Nagoya Branch
Hajime Miyauchi#,Shigeo Ueda,Yuzen Tsuzuki
Osaka Branch
Yuuji Hisazumi#
Shizuoka BranchYusuke Yamada#
Yamaguchi Brahch
Takeshi Nagahisa#
Sub-Leader
Yu Yamamoto
Project Leader
Yasunobu Igarashi

ver. 0.7:2016/1/1-4/4  #: Team Leader

PositionName    
Business Card Team
Takeshi Nagahisa#,Hideyuki Ishii
Chief Innovation Officer
Hideyuki Takeuchi
Contents Management Team
Kenkichi Fujii#,Natsuki Sato,Maiko Kawano
Internal Communication Team
Yuka Hayashi#,Yasuo Murakami
Evangelist Team
Keisuke Osone,Kouki Hirakawa,Takeshi Osoekawa,Tsuyoshi Matsuzaki
Global Communication Team
Noriko Suzuki#
Journalist
Daisuke Furuta,Satoshi Yamamoto
Meetup Team
Yu Yamamoto#,Aya Ebata,Takehiro Matsumoto
Nagoya Branch
Hajime Miyauchi#,Takashi Nishino#,Shigeo Ueda,Yuzen Tsuzuki
Photographer
Norihiko Sawa
Pilot Engineer
Masayuki Shimizu
Planner
Takashi Iki
Pundit
Takeshi Shinohara
Quality Control Team
Junichi Watanuki#,Keita Yagi,Miho Hayashi,Naoki Makita,Shinji Ichien
Taishi Uchida,Yasuhide Minoda,Yusuke Yamada
Web Designer
Yuuji Hisazumi
Sub-Leader
Yu Yamamoto
Project Leader
Yasunobu Igarashi

ver. 0.6:2015/9/25-12/31 #: Team Leader

PositionName    
Chief Innovation Officer
Hideyuki Takeuchi
Bussiness Planning Team
Noriko Suzuki#,Takashi Iki,Kazunori Miyamoto


D3 Engineer Team
Junichi Watanuki
Evangelist Team
Keisuke Osone,Kouki Hirakawa,Takeshi Osoekawa,Tsuyoshi MatsuzakiYasuo Murakami,Yu Yamamoto
Journalist
Daisuke Furuta,Satoshi Yamamoto

Nagoya Hackathon Team
Hajime Miyauchi#,Takashi Nishino#,Shigeo Ueda,Yuzen Tsuzuki


Photographer
Norihiko Sawa
Pilot Engineer
Masayuki Shimizu
Publicity (Domestic) Team
Natsuki Sato#
Publicity (Oversea) Team
Kenkichi Fujii#,Daisuke Sugita,Hitoshi Shimizu,Iwao Katsumura
Yuka Hayashi
Pundit
Takeshi Shinohara
Web Designer
Yuuji Hisazumi
Project Leader
Yasunobu Igarashi
Acknowledge
We would like to thank Shun Shiramatsu (Nagoya Univ.) and Ryosuke Yamaguchi (Nora IT) for their collaborations in ver. 0.6 and later.

ver. 0.5:2015/7/1-9/24 #::Team Leader

PositionName    
Chief Innovation Officer
Hideyuki Takeuchi
D3 Engineer Team
Junichi Watanuki,Kazuhisa Togo,Satoru Mikami
Education Team
Yoosuke Nakao#,Junko Kuwabara,Motoharu Watanabe,Noriyuki Kanda
Evangelist Team
Keisuke Osone,Kouki Hirakawa,Shoichi Otomo,Takeshi Osoekawa
Tsuyoshi Matsuzaki,Yasuo Murakami,Yu Yamamoto
Journalist
Daisuke Furuta,Satoshi Yamamoto
LIG Hackathon Team
Takashi Iki#,Kazunori Miyamoto,Satoko Toriumi
Nagoya Hackathon Team
Hajime Miyauchi#,Takashi Nishino#
Photographer
Norihiko Sawa
Pilot Engineer
Masayuki Shimizu
Publicity (Domestic) Team
Natsuki Sato#
Publicity (Oversea) Team
Kenkichi Fujii#,Daisuke Sugita,Hitoshi Shimizu,Iwao Katsumura
Masaki Hamasaki,Noriko Suzuki,Shu Saikawa,Yuka Hayashi,Yuuji Hisazumi
Saitama Hackathon TeamNoriyuki Tsunoda#,Akira Akagawa
Usability Team
Takeshi Shinohara#
Project Leader
Yasunobu Igarashi
Acknowledge
We would like to thank Yuichi Hayashi (LIG Inc.) for his collaborations in ver. 0.5 and later.

ver. 0.4:2015/3/13-6/30 #: Team Leader

PositionName    
Art Director
Daisuke Sugita
Chief Innovation Officer
Hideyuki Takeuchi
Cloud Engineer
Junichi Tashiro
Copy Writter
Yasuo Murakami
Data Patissier
Shoichi Otomo
D3 Engineer
Keisuke Osone,Kouki Hirakawa,Makoto Murase,Megumi Honda
Kazuhiro Nishizawa,Kousei Masumura,Satoru Mikami
Takuma Kawakami,Tetsuya Sato
Education Team
Junko Kuwabara,Noriyuki Kanda,Yoosuke Nakao
Evangelist
Takashi Iki,Tsuyoshi Matsuzaki,Yu Yamamoto
Google Map Engineer
Naoyuki Kawasaki
Headhunter
Yuki Torii
Journalist
Daisuke Furuta,Satoshi Yamamoto
Office365 Engineer
Seiji Noro
Original Chart Creator
Takeshi Osoekawa
Photographer
Norihiko Sawa
Pilot Engineer
Masayuki Shimizu
Publicity (Domestic)
Motoi Takase,Masaki Hamasaki,Natsuki Sato
Publicity (Oversea)
Kenkichi Fujii
Sales and Marketing
Noriyuki Tsunoda
Translation Team
Hitoshi Shimizu,Iwao Katsumura,Kazuhisa Togo,Keijiro Maeda
Noriko Suzuki,Ryo Yamazaki,Yuka Hayashi
Workshop Designer
Takashi Nishino
Web Designer
Yuuji Hisazumi
Assistant to Project Leader
Takeshi Shinohara
Project Leader
Yasunobu Igarashi
Acknowledge
We would like to thank Tomoko Kakiuchi (GreenHack), Yuichi Aoki (Research Institute of Manifesto Waseda Univ.)and Hafid Bourhim (Tokyo UIUX designers ) for their collaborations in ver. 0.4 and later.

ver. 0.3 :2014/11/20-2015/3/12 #:Team Leader

PositionName    
Chief Application Engineer
Yu Yamamoto
Cloud Engineer
Junichi Tashiro
D3 Engineer
Norihiko Sawa,Hajime Miyauchi,Hideaki Tamori,Keisuke Osone
Kouki Hirakawa,Megumi Honda,Shuntaro Hara,Yasuo Murakami
Evangelist
Tsuyoshi Matsuzaki
Google Map Engineer
Naoyuki Kawasaki
Journalist
Daisuke Furuta,Satoshi Yamamoto
Office365 Engineer
Seiji Noro
Original Chart Creator
Takeshi Osoekawa
Publicity
Motoi Takase
Translator
Hitoshi Shimizu,Iwao Katsumura,Keijiro Maeda,Ryo Yamazaki
Platform Engineer
Hideyuki Takeuchi
UX Designer
Takashi Nishino
Video Director
Yoshichika Fujimitsu
Web Designer
Yuuji Hisazumi
Project Leader
Yasunobu Igarashi
Acknowledge
We would like to thank Shinichiro Isago (Microsoft Japan) for his collaborations in ver. 0.3 and later.

ver. 0.2:2014/9/19-11/19 #:Team Leader

PositionName    
Chief Engineer
Yu Yamamoto
Engineer
Nobuaki Okada,Norihiko Sawa,Takeshi Osoekawa,Teruyoshi Matsushima
Legal Affairs
Ryo Kato
Logo Designer
Shuntaro Okazaki
Slide Designer
Motoi Takase
Speaker
Naoyuki Kawasaki
Translator
Iwao Katsumura,Keijiro Maeda,Takeshi Shinohara
Video Director
Yoshichika Fujimitsu
Web Designer
Junichi Tashiro
Project Leader
Yasunobu Igarashi
Acknowledge
We would like to thank Tsuyoshi Matsuzaki (Microsoft Japan) for his collaborations in ver. 0.2 and later.

ver. 0.1:2014/5/1-6/24

PositionName    
Chief Engineer
Teruyoshi Matsushima
Pundit
Yoshinobu Ishido
Project Leader
Yasunobu Igarashi
Acknowledge
We thank Mike Bostock,Vadim Ogievetsky and Jeffrey Heer for their developing D3.js in ver. 0.1 and later.