2015/01/25

Team Member

ver. 0.9, 2016/7/3-12/31
Position Name
Chief Innovation Officer Hideyuki Takeuchi
Desinger Ayana Yamazaki
Miho Hayashi
Engieer Daiki Kawanuma
Kenji Iida
Masashi Yoshida
Taishi Uchida
Yasuhide Minoda
Evangelist Team Keisuke Osone
Kouki Hirakawa
Takeshi Osoekawa
Tsuyoshi Matsuzaki
Global Communication Team Noriko Suzuki#
Journalist Daisuke Furuta
Hideki Nakane
Satoshi Yamamoto
Manual Team Maiko Kawano#
Meetup Team Yu Yamamoto#
Aya Ebata
Kazunori Miyamoto
Sho Kobayashi
Takehiro Matsumoto
Takuya Kishimoto
Yoshiro Yamasaki
Zhongze Wang
Graphicacy Team Takashi Nishino#
Naoki Makita
Nobuyuki Jincho
Tomoko Hagiwara
Official Kanojyo Yuka Hayashi
Official Kareshi Hiroshi Matsui
Photographer Norihiko Sawa
Pilot Engineer Masayuki Shimizu
Planner Takashi Iki
Publicity Team Natsuki Sato#
Pundit Takeshi Shinohara
Quality Control Team Junichi Watanuki#
Statistics Team Kabuki Kusumoto
Hisashi Kobayashi
Ehime Branch Yuji Nakagawa#
Kurashiki Branch Masami Oshima#
Nagoya Branch Hajime Miyauchi#
Shigeo Ueda
Yuzen Tsuzuki
Osaka Branch Yuuji Hisazumi#
Shizuoka Branch Yusuke Yamada#
Ube Brahch Takeshi Nagahisa#
Italy Branch Masahide Hanano#
Silicon Valley Branch Hiroki Kitano#
Sub-Leader Yu Yamamoto
Project Leader Yasunobu Igarashi
ver. 0.8, 2016/4/5-7/2
Position Name
Chief Innovation Officer Hideyuki Takeuchi
Desinger Miho Hayashi
Engieer Daiki Kawanuma
Yasuhide Minoda
Evangelist Team Keisuke Osone
Kouki Hirakawa
Takeshi Osoekawa
Tsuyoshi Matsuzaki
Global Communication Team Noriko Suzuki#
Karen Kimoto
Tomoyo Suga
Journalist Daisuke Furuta
Satoshi Yamamoto
Manual Team Maiko Kawano#
Meetup Team Yu Yamamoto#
Aya Ebata
Takehiro Matsumoto
Graphicacy Team Takashi Nishino#
Naoki Makita
Nobuyuki Jincho
Tomoko Hagiwara
Official Kanojyo Yuka Hayashi
Official Kareshi Hiroshi Matsui
Photographer Norihiko Sawa
Pilot Engineer Masayuki Shimizu
Publicity Team Natsuki Sato#
Pundit Takeshi Shinohara
Quality Control Team Junichi Watanuki#
Kurashiki Branch Masami Oshima#
Nagoya Branch Hajime Miyauchi#
Shigeo Ueda
Yuzen Tsuzuki
Osaka Branch Yuuji Hisazumi#
Shizuoka Branch Yusuke Yamada#
Ube Brahch Takeshi Nagahisa#
Sub-Leader Yu Yamamoto
Project Leader Yasunobu Igarashi

#: Team Leader


ver. 0.7, 2016/1/1-4/4

Position Name
Business Card Team Takeshi Nagahisa#
Hideyuki Ishii
Chief Innovation Officer Hideyuki Takeuchi
Contents Management Team Kenkichi Fujii#
Natsuki Sato
Maiko Kawano
Internal Communication Team Yuka Hayashi#
Yasuo Murakami
Evangelist Team Keisuke Osone
Kouki Hirakawa
Takeshi Osoekawa
Tsuyoshi Matsuzaki
Global Communication Team Noriko Suzuki#
Journalist Daisuke Furuta
Satoshi Yamamoto
Meetup Team Yu Yamamoto#
Aya Ebata
Takehiro Matsumoto
Nagoya Branch Hajime Miyauchi#
Takashi Nishino#
Shigeo Ueda
Yuzen Tsuzuki
Photographer Norihiko Sawa
Pilot Engineer Masayuki Shimizu
Planner Takashi Iki
Pundit Takeshi Shinohara
Quality Control Team Junichi Watanuki#
Keita Yagi
Miho Hayashi
Naoki Makita
Shinji Ichien
Taishi Uchida
Yasuhide Minoda
Yusuke Yamada
Web Designer Yuuji Hisazumi
Sub-Leader Yu Yamamoto
Project Leader Yasunobu Igarashi

#: Team Leader


ver. 0.6, 2015/9/25-12/31

Position Name
Chief Innovation Officer Hideyuki Takeuchi
Bussiness Planning Team Noriko Suzuki#
Takashi Iki
Kazunori Miyamoto
D3 Engineer Team Junichi Watanuki
Evangelist Team Keisuke Osone
Kouki Hirakawa
Takeshi Osoekawa
Tsuyoshi Matsuzaki
Yasuo Murakami
Yu Yamamoto
Journalist Daisuke Furuta
Satoshi Yamamoto
Nagoya Hackathon Team Hajime Miyauchi#
Takashi Nishino#
Shigeo Ueda
Yuzen Tsuzuki
Photographer Norihiko Sawa
Pilot Engineer Masayuki Shimizu
Publicity (Domestic) Team Natsuki Sato#
Publicity (Oversea) Team Kenkichi Fujii#
Daisuke Sugita
Hitoshi Shimizu
Iwao Katsumura
Shu Saikawa
Yuka Hayashi
Pundit Takeshi Shinohara
Web Designer Yuuji Hisazumi
Project Leader Yasunobu Igarashi

#: Team Leader

Acknowledge

We would like to thank Shun Shiramatsu (Nagoya Univ.) and Ryosuke Yamaguchi (Nora IT) for their collaborations in ver. 0.6 and later.


ver. 0.5, 2015/7/1-9/24

Position Name
Chief Innovation Officer Hideyuki Takeuchi
D3 Engineer Team Junichi Watanuki
Kazuhisa Togo
Satoru Mikami
Education Team Yoosuke Nakao#
Junko Kuwabara
Motoharu Watanabe
Noriyuki Kanda
Evangelist Team Keisuke Osone
Kouki Hirakawa
Shoichi Otomo
Takeshi Osoekawa
Tsuyoshi Matsuzaki
Yasuo Murakami
Yu Yamamoto
Journalist Daisuke Furuta
Satoshi Yamamoto
LIG Hackathon Team Takashi Iki#
Kazunori Miyamoto
Satoko Toriumi
Nagoya Hackathon Team Hajime Miyauchi#
Takashi Nishino#
Photographer Norihiko Sawa
Pilot Engineer Masayuki Shimizu
Publicity (Domestic) Team Natsuki Sato#
Publicity (Oversea) Team Kenkichi Fujii#
Daisuke Sugita
Hitoshi Shimizu
Iwao Katsumura
Masaki Hamasaki
Noriko Suzuki
Shu Saikawa
Yuka Hayashi
Yuuji Hisazumi
Saitama Hackathon Team Noriyuki Tsunoda#
Akira Akagawa
Usability Team Takeshi Shinohara#
Project Leader Yasunobu Igarashi

#: Team Leader

Acknowledge

We would like to thank Yuichi Hayashi (LIG Inc.) for his collaborations in ver. 0.5 and later.


ver. 0.4, 2015/3/13-6/30
Position Name
Art Director Daisuke Sugita
Chief Innovation Officer Hideyuki Takeuchi
Cloud Engineer Junichi Tashiro
Copy Writter Yasuo Murakami
Data Patissier Shoichi Otomo
D3 Engineer Keisuke Osone
Kouki Hirakawa
Makoto Murase
Megumi Honda
Kazuhiro Nishizawa
Kousei Masumura
Satoru Mikami
Takuma Kawakami
Tetsuya Sato
Education Team Junko Kuwabara
Noriyuki Kanda
Yoosuke Nakao
Evangelist Takashi Iki
Tsuyoshi Matsuzaki
Yu Yamamoto
Google Map Engineer Naoyuki Kawasaki
Headhunter Yuki Torii
Journalist Daisuke Furuta
Satoshi Yamamoto
Office365 Engineer Seiji Noro
Original Chart Creator Takeshi Osoekawa
Photographer Norihiko Sawa
Pilot Engineer Masayuki Shimizu
Publicity (Domestic) Motoi Takase
Masaki Hamasaki
Natsuki Sato
Publicity (Oversea) Kenkichi Fujii
Sales and Marketing Noriyuki Tsunoda
Translation Team Hitoshi Shimizu
Iwao Katsumura
Kazuhisa Togo
Keijiro Maeda
Noriko Suzuki
Ryo Yamazaki
Yuka Hayashi
Workshop Designer Takashi Nishino
Web Designer Yuuji Hisazumi
Assistant to Project Leader Takeshi Shinohara
Project Leader Yasunobu Igarashi
Acknowledge

We would like to thank Tomoko Kakiuchi (GreenHack), Yuichi Aoki (Research Institute of Manifesto, Waseda Univ.), and Hafid Bourhim (Tokyo UIUX designers ) for their collaborations in ver. 0.4 and later.


ver. 0.3, 2014/11/20-2015/3/12
Position Name
Chief Application Engineer Yu Yamamoto
Cloud Engineer Junichi Tashiro
D3 Engineer Norihiko Sawa
Hajime Miyauchi
Hideaki Tamori
Keisuke Osone
Kouki Hirakawa
Megumi Honda
Shuntaro Hara
Yasuo Murakami
Evangelist Tsuyoshi Matsuzaki
Google Map Engineer Naoyuki Kawasaki
Journalist Daisuke Furuta
Satoshi Yamamoto
Office365 Engineer Seiji Noro
Original Chart Creator Takeshi Osoekawa
Publicity Motoi Takase
Translator Hitoshi Shimizu
Iwao Katsumura
Keijiro Maeda
Ryo Yamazaki
Takeshi Shinohara
Platform Engineer Hideyuki Takeuchi
UX Designer Takashi Nishino
Video Director Yoshichika Fujimitsu
Web Designer Yuuji Hisazumi
Project Leader Yasunobu Igarashi
Acknowledge

We would like to thank Shinichiro Isago (Microsoft Japan) for his collaborations in ver. 0.3 and later.


ver. 0.2, 2014/9/19-11/19
Position Name
Chief Engineer Yu Yamamoto
Engineer Nobuaki Okada
Norihiko Sawa
Takeshi Osoekawa
Teruyoshi Matsushima
Legal Affairs Ryo Kato
Logo Designer Shuntaro Okazaki
Slide Designer Motoi Takase
Speaker Naoyuki Kawasaki
Translator Iwao Katsumura
Keijiro Maeda
Takeshi Shinohara
Video Director Yoshichika Fujimitsu
Web Designer Junichi Tashiro
Project Leader Yasunobu Igarashi
Acknowledge

We would like to thank Tsuyoshi Matsuzaki (Microsoft Japan) for his collaborations in ver. 0.2 and later.


ver. 0.1, 2014/5/1-6/24
Position Name
Chief Engineer Teruyoshi Matsushima
Pundit Yoshinobu Ishido
Project Leader Yasunobu Igarashi
Acknowledge

We thank Mike Bostock, Vadim Ogievetsky, and Jeffrey Heer for their developing D3.js in ver. 0.1 and later.